Mr. F. Engelbertink

Floor Engelbertink studeerde Nederlands recht en Internationaal en Europees Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Université Pierre Mendès France in Grenoble. Tijdens en na haar studie hield zij zich ruim drie jaar bezig met de onafhankelijkheid van de advocatuur in het internationale recht, waarbij zij onder andere werkzaam was bij de Verenigde Naties, bij de Stichting Lawyers for Lawyers en als onderzoeksassistente. Tevens was zij vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk op het Detentiecentrum Schiphol.

In 2013 maakte zij de overstap naar de advocatuur en sinds 1 maart 2014 is zij aangesloten bij Van Doorn cs als zelfstandig ondernemend advocaat. Zij richt zich in haar praktijk op het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. In dit kader heeft Floor ook als vrijwilliger voor de Stichting European Lawyers in Lesbos rechtsbijstand verleend in het kamp Moria op Lesbos (november 2017 en maart 2020).

Floor is algemeen bestuurslid van de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland. Tevens is zij lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten en van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Zij spreekt Nederlands, Engels en Frans. Naast haar werk studeert zij Arabisch (niveau B1).

lidmaatschappen:

  • Algemeen bestuurslid Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
  • Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

Floor Engelbertink

Publicaties


 Contact met Floor Engelbertink >                                                             E-mail f.engelbertink@vandoorncs.nl