Mr. J-A. Nijland

Jo-Anne Nijland is sinds 2020 aangesloten bij Van Doorn cs. Zij werkte hiervoor als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag en daarna bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers in Amsterdam. Bij Pels Rijcken heeft zij voor verschillende overheidsorganisaties opgetreden. Bij Prakken d’Oliveira heeft ze zich gespecialiseerd in het migratierecht en mensenrechten. Jo-Anne beschikt hierdoor over veel waardevolle kennis en ervaring bij het voeren van procedures tegen de overheid.

Jo-Anne is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in een juridische onderzoeksmaster en heeft daarnaast aan de University of Sydney gestudeerd. Tijdens haar studie heeft zij onderzoek gedaan naar het fenomeen crimmigratie en naar het bestuursprocesrecht in het vreemdelingenrecht.

Jo-Anne behandelt zaken op het terrein van het migratierecht en het bestuurs(proces)recht. Zij kan u helpen bij vragen over bestuursrecht, verblijfsvergunningen, visa, naturalisatie en alle soorten besluiten van de IND. Ook kan zij een procedure voor u voeren, bij de IND, de rechtbank of een andere instantie, als dat nodig is voor uw zaak.

lidmaatschappen:

 • Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN)
 • de VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
 • J-A. Nijland

  Publicaties

  • J.A. Nijland en K. Geertsema, “Wat verdient een sociale vreemdelingenadvocaat? Overzicht en update van gefinancierde rechtsbijstand in het vreemdelingenrecht”, A&MR 2020-6/7, p. 361-370.
  • Annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 04-04-2019, 201807811/1/V1, JV 2019/116 (met noot D. Brouwer, J.A. Nijland, H. van Ooijen)
  • Kroniek Migratierecht 2018, Advocatenblad 2019/3, pp. 64-76 (met Marieke van Eik, Wil Eikelboom, Jo-Anne Nijland, Hana van Ooijen, Flip Schüller, Marq Wijngaarden, Eva Bezem en Sjoerd Thelosen, BUDH.nl)
  • Annotatie bij arrest van het Hof van Justitie van de EU, C-216/18 PPU, JV 2018/203 (met noot F.T.C. Dölle, J.A. Nijland)
  • Annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 25-4-2018, 201709314/1/V1, JV 2018/138 (met noot A. Wijffelman en J.A. Nijland)
  • Presentatie “Een cliëntperspectief op de paspoortmaatregel”, georganiseerd door de VU, gepubliceerd in NJCM-Bull, jrg. 43 [2018], nr. 3 door Auke Dijkstra.
  • NPO Radio 1 en NRC, toegankelijkheid gesubsidieerde rechtsbijstand, november 2017
  • M.A.H. van der Woude, J.P. van der Leun & J.A. Nijland (2014), ‘Crimmigration in the Netherlands’, Law and Social Inquiry 39(3): 560-579.
  • J.A. Nijland (2012), “Vreemdelingenbewaring in crimmigratieperspectief. Over de rol van strafrechtelijke antecedenten en het ultimum-remediumbeginsel voor de maatregel van bewaring in de rechtspraktijk”, PROCES 91(6): 456-469.

   Contact met Jo-Anne Nijland >                                                             E-mail ja.nijland@vandoorncs.nl