Mary Issa

Mr. M. Issa

Mary Issa studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Mary is vanaf 2008 werkzaam in de juridische sector en sinds 2011 als advocate. Mary is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, asielrecht en bestuursrecht. Met een bijzondere focus op cliënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast is zij ook gespecialiseerd in personen – en familierecht en strafrecht.

Gezien het feit dat zij het Arabisch vloeiend spreekt, is het voor haar mogelijk om met een groot deel van haar cliënten in hun moedertaal te communiceren. De praktijk heeft uitgewezen dat cliënten hier bijzonder veel waarde aan hechten.

Het voeren van een praktijk binnen een kantoor met meerdere specialisaties maakt mogelijk dat cliënten een brede juridische dienstverlening kan worden aangeboden.

Mobiel telefoonnummer: 06 51 37 51 07

Voor Arabisch zie: https://www.maryissa.com/ar/

lidmaatschappen:

  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
  • Vereniging Asieladvocaten en Juristen (VAJN)


 Contact met Mary Issa >                                                     E-mail m.issa@vandoorncs.nl