Mr. J.S. (Bas) Vlieger

Bas Vlieger studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatievakken arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Tijdens zijn studie was hij medewerker en bestuurslid van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam en studeerde tevens aan de faculteit psychologie en filosofie. Bas is vanaf 2004 werkzaam in de juridische sector, eerst als juridisch medewerker en sinds 2005 als advocaat. In 2007 trad hij toe tot Van Doorn cs advocaten. Hij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht (alle uitkeringen). Daarnaast behandelt hij geschillen op het gebied van het consumentenrecht, het beslag- en executierecht (zoals het voorkomen van ontruiming en het aanvechten van beslagen op bankrekening, loon en uitkering) en schuldsanering (WSNP).

Bas Vlieger is aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Vanaf 2011 is hij bestuurslid van laatstgenoemde vereniging. Hij is voorts sinds 2012 lid van de redactieraad van de Raad voor Rechtsbijstand (selecteren relevante uitspraken voor de website van de Raad voor Rechtsbijstand). Bas Vlieger beheerst tevens de Engelse taal in woord en schrift.

 

lidmaatschappen:

  • Bestuurslid Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
  • Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht Advocaten (SSZ)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

Bas Vlieger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk: Bestuursrecht, Burgerlijk recht
  • Bestuursrecht: Bestuursprocesrecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht: Sociale voorzieningen, Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bas Vlieger

 Contact met Bas Vlieger >                                                             E-mail j.s.vlieger@vandoorncs.nl