Personen- en familierecht

Bij een echtscheiding of een verbreking van uw relatie na samenwonen kunt u tegen verschillende vragen aanlopen:

 • Maakt u aanspraak op de woning?
 • Hoe zit het met onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor uw kinderen of ex-partner?
 • Hoe stellen wij een ouderschapsplan op? Hoe verdelen wij de zorg?
 • Bij wie gaan de kinderen wonen?
 • Heeft u (of uw ex-partner) recht op een omgangsregeling?
 • Hoe zit het met de verdeling van de bezittingen en/of schulden na de (echt)scheiding?

Onze advocaten kunnen u hierover informeren.

Ook met betrekking tot vragen over ouderlijk gezag, (juridisch) vaderschap en kinderbeschermingsmaatregelen kunt u bij onze advocaten terecht.

Zij adviseren en voeren -ten behoeve van u- procedures op het gebied van bijvoorbeeld:

 • (echt)scheiding, inclusief het opstellen van een ouderschapsplan;
 • (echt)scheidingsbemiddeling;
 • alimentatiezaken;
 • ouderlijk gezag;
 • omgangsregeling;
 • boedelverdeling;
 • huwelijkse voorwaarden;
 • erkenning/ontkenning/vaststelling van het vaderschap;
 • naamswijziging;
 • bewindvoering/mentorschap/ondercuratelestelling;
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kinderen;
 • vaststelling geboortegegevens wanneer er geen originele geboorteakte is en de wens bestaat de geboortegegevens te wijzigen (bijv. vluchtelingen met de wens een geslachtswijziging te ondergaan).

Vaste prijsafspraken voor echtscheidingsprocedures

In het geval u ons kantoor wenst in te schakelen voor een echtscheiding, en u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (zie daarvoor ‘kosten‘), zijn vaste prijsafspraken mogelijk. Hieronder vindt u een indicatie van de vaste tarieven die mogelijk zijn voor standaardprocedures. Uiteraard dient steeds bezien te worden of de vaste prijs op uw situatie van toepassing is. Zaken die mogelijkerwijs kunnen zorgen voor afwijking van de vaste tarieven zijn: discussies rondom een koopwoning, gezag en omgang van de kinderen en partner- en kinderalimentatie.

Mocht u een echtscheidingsprocedure wensen te starten en willen weten of u voor een vaste prijsafspraak in aanmerking komt dan kunt u een afspraak maken met één van onze familierechtadvocaten. Het eerste half uur is bij ons kosteloos.

Richttarieven:

 • Eenzijdig verzoek zonder tegenspraak                                              € 750,- excl. BTW  (€ 907,50 incl. BTW) 
 • Eenzijdig verzoek met tegenspraak en 1 zitting                               € 1.200 excl. BTW
 • extra zitting                                                                                             € 300,- excl BTW
 • Gemeenschappelijk verzoek met echtscheidingsconvenant         € 1.200,- excl BTW   
Bij een gemeenschappelijk verzoek dienen partijen het over alle zaken eens te zijn. Mocht dit  niet het geval zijn dan kunnen de kosten hoger uitvallen. In het geval partijen gedurende het verzoek er niet meer samen uitkomen, dienen beide partijen een nieuwe advocaat te zoeken.

Voornoemde kosten zijn exclusief de administratiekosten van de rechtbank, zogeheten griffierechten (circa € 288,-), de kosten van het opvragen van de benodigde uittreksels van de Gemeentelijke basisadministratie (circa € 15,- per uittreksel) en eventuele kosten van de deurwaarder voor het laten betekenen van het echtscheidingsverzoekschrift aan de wederpartij (circa € 100,-).


De advocaten die u kunnen bijstaan in het Persoon- en familierecht:


 Onze berichten over Persoon- en familierecht