Personen- en familierecht

Bij een echtscheiding of een verbreking van uw relatie na samenwonen kunt u tegen verschillende vragen aanlopen:

 • Maakt u aanspraak op de woning?
 • Hoe zit het met onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor uw kinderen of ex-partner?
 • Hoe stellen wij een ouderschapsplan op? Hoe verdelen wij de zorg?
 • Bij wie gaan de kinderen wonen?
 • Heeft u (of uw ex-partner) recht op een omgangsregeling?
 • Hoe zit het met de verdeling van de bezittingen en/of schulden na de (echt)scheiding?

Onze advocaten kunnen u hierover informeren.

Ook met betrekking tot vragen over ouderlijk gezag, (juridisch) vaderschap en kinderbeschermingsmaatregelen kunt u bij onze advocaten terecht.

Zij adviseren en voeren -ten behoeve van u- procedures op het gebied van bijvoorbeeld:

 • (echt)scheiding, inclusief het opstellen van een ouderschapsplan;
 • (echt)scheidingsbemiddeling;
 • alimentatiezaken;
 • ouderlijk gezag;
 • omgangsregeling;
 • boedelverdeling;
 • huwelijkse voorwaarden;
 • erkenning/ontkenning/vaststelling van het vaderschap;
 • naamswijziging;
 • bewindvoering/mentorschap/ondercuratelestelling;
 • ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kinderen;
 • vaststelling geboortegegevens wanneer er geen originele geboorteakte is en de wens bestaat de geboortegegevens te wijzigen (bijv. vluchtelingen met de wens een geslachtswijziging te ondergaan).

De advocaten die u kunnen bijstaan in het Persoon- en familierecht:


 Onze berichten over Persoon- en familierecht