Sarah el Yaakoubi

Mr. S. el Yaakoubi

Sarah el Yaakoubi is sinds 2021 aangesloten bij Van Doorn cs. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 studeerde zij af in de richting Personen- en Familierecht. Haar scriptieonderzoek heeft zij geschreven over de gevolgen van de keuze voor het Nederlandse en/of het Marokkaanse huwelijks- en echtscheidingsrecht.

Zowel tijdens als na haar studie heeft Sarah verschillende juridische functies bekleed. In deze functies deed zij veel ervaring op op het gebied van het familierecht. Voordat Sarah eind 2021 een overstap heeft gemaakt naar de advocatuur heeft zij in opdracht van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating onderzoek gedaan naar de wet- en regelgeving en de rechtsnormen in de praktijk betreffende het huwelijk, gezins- en familierecht en het uitreizen van meisjes en vrouwen in Marokko.

Sarah specialiseert zich op het gebied van het Personen- en Familierecht en het Jeugdrecht. Op het gebied van familierecht staat zij u bij als u te maken krijgt met o.a. echtscheiding, omgang, gezag en alimentatie. Op het gebied van jeugdrecht staat zij u bij als u te maken krijgt met o.a. een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP).

Sarah spreekt Nederlands, Engels en Tamazight (Berbers).

Zij is bereikbaar per e-mail s.elyaakoubi@vandoorncs.nl.


Publicaties

Rutten, S., El Yaakoubi, S., & van den Eshof, A. (2021). Met recht teruggekeerd: Een onderzoek naar Marokkaanse regelgeving betreffende huwelijk, echtscheiding, afstamming, gezag en het uitreizen van vrouwen en jongeren in het kader van huwelijksdwang en achterlating in Marokko . LKHA: Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.


 Contact met Sarah el Yaakoubi >                                                             E-mail s.elyaakoubi@vandoorncs.nl