Strafrecht

Heeft u en dagvaarding ontvangen?
Verdenkt de politie u van een strafbaar feit?
Heeft de politie u gesommeerd zich op het bureau te melden?
Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit?
Heeft u aangifte gedaan van een strafbaar feit en doet de politie daar verder niets mee?

De voordelen zijn:

  • de advocaat kan alle stukken waarover de rechter en de officier van justitie zullen beschikken opvragen en met u bespreken;
  • als bij het bespreken van die stukken blijkt dat uw visie op de strafbare feiten anders is dan die van de politie, zal de advocaat de wijze waarop u uw visie het best naar voren kan brengen met u voorbereiden;
  • de advocaat zal de stukken van de politie onderzoeken op hun juridische juistheid. Bovendien kan de advocaat eventuele gemaakte fouten door de politie namens u naar voren brengen;
  • de advocaat zal op de zitting namens u het woord voeren;
  • de advocaat kan u, na het uitspreken van het vonnis, adviseren over een eventueel hoger beroep;
  •  de advocaat kan namens u een klaagschrift indienen bij het Gerechtshof als er naar aanleiding van uw aangifte geen vervolging is ingesteld.

Mét een advocaat op zitting staat u net zo sterk als de politie en justitie!


De advocaten die u kunnen bijstaan in het strafrecht:

 
 Onze berichten over Strafrecht