Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht is te onderscheiden in twee gebieden, asiel- en vluchtelingenrecht en regulier vreemdelingenrecht. Voor beide rechtsgebieden kunt u bij ons terecht.

Bij het asiel- en vluchtelingenrecht kunnen onze advocaten u advies geven of bijstaan in asielgerelateerde procedures zoals de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning op asielgronden, de afwijzing op grond van een Dublin claim en gezinshereniging.

Let op: als u net in Nederland bent aangekomen en u wens asiel aan te vragen, doe dit dan binnen 48 uur. Als u langer wacht, kan de IND dit tegen u gebruiken. U kunt altijd indien u dat wenst – na aanmelding – op gesprek komen voor advies.

Bij regulier vreemdelingenrecht kunnen onze advocaten u advies geven of bijstaan in vreemdelingenrechtelijke procedures tegen de IND.

Bij zaken die gaan over vreemdelingenrecht kunt u denken aan de volgende situaties:

  • U wenst een aanvraag in te dienen voor verblijf bij partner;
  • Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw partner is afgewezen en u wilt in bezwaar/beroep;
  • Uw verzoek om een visum kort verblijf (toeristenvisum) voor familie/vrienden is afgewezen;
  • U wenst een verblijf bij een Nederlands kind aan te vragen op grond van “Chavez”;
  • U wenst te scheiden maar u heeft nog geen vijf jaar verblijf bij partner ;
  • De IND heeft u een voornemen tot intrekking van uw verblijfsvergunning opgestuurd ;
  • U bent ongewenst verklaard en/of heeft een inreisverbod opgelegd gekregen ;
  • U wenst een aanvraag naturalisatie in te dienen, of deze aanvraag is afgewezen;
  • Het lukt u niet om het inburgeringsexamen te halen.

Indien u een beslissing hebt ontvangen waarmee u het niet eens bent, bespreken onze advocaten met u de mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure. In sommige situaties kan er vóór een definitieve beslissing nog een zienswijze worden ingediend. Ook daarbij kunt u bijstand van een advocaat verzoeken. In situaties waarin een bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kan een beroepsprocedure worden gestart. In dat geval zal de advocaat namens u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. In sommige gevallen is hoger beroep nodig bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als u er niet zeker van bent of wij u kunnen bijstaan, raden wij u aan contact op te nemen met ons kantoor.
Houdt u er daarbij rekening mee dat het indienen van een zienswijze of een bezwaar- of beroepschrift gebonden is aan (korte) termijnen!


De advocaten die u kunnen bijstaan in het vreemdelingenrecht:


 Onze berichten over Vreemdelingenrecht