Verzet tegen strafbeschikking

(voorkom een strafblad en problemen met VOG!)

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie of de politie u een strafbeschikking toezenden. Daarin is vermeld welke straf aan u wordt opgelegd. Het kan gaan om een geldboete, een taakstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer of een gedragsaanwijzing. Soms (bij de wat zwaardere zaken) moet u worden gehoord door de officier van justitie, maar in andere gevallen hoeft dat niet.

LET OP: een strafbeschikking betekent dat de officier van justitie of de politie u schuldig vindt aan het strafbare feit. Er wordt ook in vermeld welke straf u krijgt opgelegd.

Het is dus eigenlijk een veroordeling. Als u daartegen niets onderneemt, wordt de veroordeling definitief. Er komt dan geen rechter aan te pas.

Wanneer u zich niet verzet, zult u de straf moeten ondergaan. Ook wordt de veroordeling meestal opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dat is vooral een probleem als u binnen vier jaar na het strafbare feit  een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig mocht hebben. Bij een veroordeling die in uw justitiële documentatie staat, kan de VOG geweigerd worden en zult u mogelijk niet in aanmerking komen voor een baan of kan uw huidige baan in de problemen komen.

VERZET TEGEN DE STRAFBESCHIKKING

Als u het dus niet eens bent met de door de politie of de officier van justitie aan u aangeboden strafbeschikking is het heel belangrijke HEEL SNEL in actie te komen.

Dat kan door verzet in te stellen bij de officier van justitie. De strafrechtadvocaten bij ons kantoor kunnen u daarin bijstaan. Verzet moet binnen twee weken worden ingesteld: dus meldt u snel of stel zelf tijdig verzet in.

Het verzet moet ook aan een aantal formele eisen voldoen. Doet het dat niet dan zal de rechter het niet-ontvankelijk verklaren.

Alleen als het verzet tijdig en op de juiste manier is ingesteld, komt de zaak alsnog bij de rechter. Dan zult u persoonlijk uw visie op de zaak kunnen geven en kan uw advocaat namens u uw eventuele onschuld bepleiten.

Belangrijk is ook dat u In elk geval de opgelegde boete niet betaalt, want anders wordt meteen al aangenomen dat u afstand doet van het recht om verzet aan te tekenen, en staat de veroordeling dus ook vast.

Meestal kan er voor de hulp van de advocaat een toevoeging van de raad voor rechtsbijstand worden aangevraagd. De laagste eigen bijdrage in strafzaken is € 143,00. In sommige gevallen kan ook de bijzondere bijstand worden aangevraagd waardoor u zelf alleen de eerste € 50,= van de eigen bijdrage hoeft te betalen. Bij vrijspraak hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Als u vragen heeft over het instellen van verzet tegen een strafbeschikking of over andere zaken betreffende het strafrecht dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). U kunt ook een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek via 020 6935544.

Laura Scheffer


Comments are closed.