Kosten

Het eerste adviesgesprek (ca. een half uur) waarin wij beoordelen of en hoe wij u kunnen bijstaan is gratis. Dit geldt voor alle rechtsgebieden, behalve het vreemdelingenrecht. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand vragen wij een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen u voor het eerste gesprek een legitimatie zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen.

Als een advocaat aan u wordt toegevoegd, brengen wij u een eigen bijdrage in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. www.rvr.org

Wij kunnen u hierover nader informeren. Als uw inkomen of vermogen te hoog is om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan hanteren wij in overleg een uurtarief of vaste prijs.

Naast de kosten voor uw advocaat dient u bij procedures rekening te houden met extra kosten zoals griffierecht (administratiekosten voor de rechtbank), kosten voor uittreksels, en – bij verlies van een procedure – de proceskostenveroordeling. www.rechtspraak.nl

High TrustBij de eerste afspraak zal de advocaat deze kosten met u bespreken.
Onze algemene voorwaarden