Kosten

Het eerste adviesgesprek (ca. een half uur) waarin wij beoordelen of en hoe wij u kunnen bijstaan is gratis. Dit geldt voor alle rechtsgebieden, behalve het vreemdelingenrecht. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand vragen wij een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen u voor het eerste gesprek een legitimatie zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen.

Als een advocaat aan u wordt toegevoegd, brengen wij u een eigen bijdrage in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. www.rvr.org

Wij kunnen u hierover nader informeren. Als uw inkomen of vermogen te hoog is om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan hanteren wij een uurtarief vanaf € 150,00 ex BTW.

In echtscheidingsprocedures hanteren wij richtlijnen voor vaste prijsafspraken. Deze kunt u vinden onder het kopje ‘Persoon- en Familierecht’.  Ook in andere zaken zijn vaste prijsafspraken mogelijk. U kunt dit met de advocaat tijdens het eerste kennismakingsgesprek bespreken.

Naast de kosten voor uw advocaat dient u bij procedures rekening te houden met extra kosten zoals griffierecht (administratiekosten voor de rechtbank), kosten voor uittreksels, en – bij verlies van een procedure – de proceskostenveroordeling. www.rechtspraak.nl

High TrustBij de eerste afspraak zal de advocaat deze kosten met u bespreken.
Onze algemene voorwaarden