Wetboeken van Doorn Advocaten cs

Specialisaties

Arbeidsrecht
Wij adviseren en voeren procedures inzake arbeidsconflicten, zoals ontslag op staande voet, loonvorderingen en juridische zaken die hiermee samenhangen.

Meer informatie


Huur- en woonrecht
Wij staan u bij in juridische geschillen met uw verhuurder, zoals onrechtmatige opzeggingen, verzoeken om medehuurderschap, voortzettingen huurovereenkomst na overlijden en achterstallig onderhoud. Tevens kunnen wij u juridisch bijstaan als u woont in een sloop- of gekraakte woning.

Meer informatie


Personen- en familierecht
Wij vertegenwoordigen u in procedures zoals echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatie en gezag. Ook helpen wij u bij ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en ontheffingen ouderlijk gezag, wanneer er problemen dreigen voor u of uw kinderen. Als u ongehuwd samenwoont en uw relatie is beëindigd, ook dan kunnen wij u helpen met de juridische afwikkeling.

Meer informatie


Strafrecht
Heeft u een dagvaarding ontvangen van het openbaar ministerie? Dan kunt u bij ons terecht. Tevens verlenen wij bijstand in kinderstrafzaken. Als u slachtoffer bent geworden van een delict helpen wij u in procedures bij de rechtbank.

Meer informatie


Sociaal zekerheidsrecht
Voor problemen met uw uitkeringsinstantie (UWV, Dienst Werk en Inkomen etc.) kunt u bij ons een afspraak maken. Wij voeren bezwaarschriftprocedures, procedures bij de rechtbank en procedures in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Meer informatie


Vreemdelingenrecht
Vreemdelingenrecht is te onderscheiden in twee gebieden, asiel- en vluchtelingenrecht en regulier vreemdelingenrecht. Voor beide rechtsgebieden kunt u bij ons terecht.

Meer informatie


Overige rechtsgebieden
Wij kunnen u ook bijstaan op het gebied van consumentenrecht, geldvorderingen en de nakoming van overeenkomsten.

Meer informatie