Huur- en woonrecht

Als u informatie wilt over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder van woonruimte kan één van onze huurrechtadvocaten u hierover adviseren. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in gerechtelijke procedure in huurzaken. Ook bij problemen met Dienst Wonen kunnen wij u van dienst zijn.

Als u een woning of een (bedrijfs-)pand gekraakt heeft, kunt u voor juridische bijstand en advies ook bij ons kantoor terecht.

Onze huurrechtadvocaten kunnen u onder andere met betrekking tot de volgende onderwerpen adviseren en bijstand verlenen:

 • Huurovereenkomsten woonruimte (voor tijdelijke of voor onbepaalde tijd);
 • Onderhuur;
 • Medehuur;
 • Huurachterstand;
 • Achterstallig onderhoud;
 • Gebreken;
 • Overlast;
 • Huuropzegging;
 • Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming;
 • Procedures bij de Huurcommissie;
 • Beslissingen van Dienst Wonen Amsterdam (voorrangsverklaringen, urgentie).

De advocaten die u kunnen bijstaan in het huur- en woonrecht:


Onze berichten over Huur- en woonrecht