Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen in Nederland

Wanneer u een verblijfsvergunning heeft op asielgronden (u bent als vluchteling in Nederland erkend) moet u binnen drie maanden na het krijgen van uw verblijfsvergunning een aanvraag indienen voor uw familie (uw partner of echtgeno(o)t(e), uw kinderen of als u minderjarige bent uw ouders, broers en zussen).

Uw partner hoeft geen inburgeringstoets te halen. Ook hoeft u niet aan een inkomensvereiste te voldoen.

Bij een aanvraag moet u inleveren:

  • een kopie van paspoort of ID van uw familie
  • een origineel bewijs van de familieband, dus huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de gemeente, familieboekje, etc. Dit originele bewijs zal worden gecontroleerd op echtheid door de IND.

Wanneer u op het moment dat u uw verblijfsvergunning heeft géén contact heeft met de familie die u naar Nederland wilt halen moet u alsnog uw aanvraag binnen drie maanden indienen. De aanvraag zal dan worden afgewezen maar dan heeft u de termijn “veilig gesteld” zoals dat heet.

Als u niet binnen drie maanden de aanvraag indient dan gelden voor u de reguliere eisen voor gezinshereniging. Dat betekent dat in principe voor u geldt dat u een vast inkomen moet hebben van meer dan € 1552,- bruto per maand. Ook moet uw familie voldoen aan de inburgeringseisen. Zie voor deze eisen: Aanvraag gezinshereniging. Voor deze eisen kunt u ontheffing vragen, maar dat wordt niet zomaar gegeven.

Andere familieleden

In uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk voor andere familieleden een aanvraag in te dienen, zoals meerderjarige kinderen, ouders van volwassenen, meerderjarige zussen en broers.

Het is hierbij van belang dat de gezinsleden afhankelijk zijn van u en dat er sprake is van “more than emotional ties”. Hierbij valt te denken aan een ernstig zieke of gehandicapte ouder. Voor (jong)meerderjarige zussen en broers of kinderen die onderdeel uitmaakte van het gezin in het land waar het gezin woonde gelden op dit moment eisen die vergelijkbaar zijn met minderjarige zussen/broers of kinderen. Het moet dan wel bewezen kunnen worden dat dit gezinslid ook feitelijk nog ’thuis’ woonde.

Vluchtelingenwerk helpt normaliter met het indienen van een aanvraag voor gezinshereniging. Wanneer dit feitelijk of juridisch ingewikkeld is, of wanneer de aanvraag is afgewezen wordt een advocaat ingeschakeld.

Mocht u advies willen inwinnen over de mogelijkheid om gezinshereniging aan te vragen dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). Mocht u willen dat wij voor u een aanvraag indienen, of uw aanvraag is afgewezen en u wilt hiertegen in bezwaar of beroep dan kunt u een afspraak maken door te bellen met 020 693 55 44.

 

Floor Engelbertink


Comments are closed.