Vergoeding kosten gebruik medicinale cannabis

Indien u ernstig ziek bent en hiervoor medicinale cannabis of andere medicijnen moet gebruiken, die de verzekeraar niet vergoed. Kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand door uw gemeente.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in een verzoek om een voorlopige voorziening heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente voorlopig maandelijk € 450,- moet vergoeden voor het gebruik van medicinale cannabis.

Voorheen vergoedde de zorgverzekeraar deze kosten voor de belanghebbende. Toen de zorgverzekeraar hiermee medio 2017 stopte, moest belanghebbende de medicinale cannabis zelf betalen. Omdat belanghebbende al enkele jaren profijt heeft bij het gerbuik van de medicinale cannabis vanwege zijn aandoening, heeft belanghebbende bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor vergoeding van de kosten.

Bijzondere bijstand is een uitkering die eenmalig (of herhaaldelijk) wordt verstrekt waarmee extra of hoge kosten betaald kunnen worden. De bijzondere bijstand wordt verstrekt door de gemeente.

In deze zaak ging het erom dat de gemeente stelt dat de kosten voor medicinale cannabis niet voor vegoeding in aanmerking komen, omdat de zorgverzekeraar in de regel de medische kosten vergoedt. De gemeente heeft voor de vraag of er sprake is van een zeer (zie art. 16 Pw.) dringende medische reden een GGD-arts om advies gevraagd. De GGD-arts concludeert dat er geen wetenschappelijk onderzoek bekend is over de werking van medicinale cannabis en daardoor zou er geen sprake zijn van een dringende reden. Volgens de belanghebbende is dit niet het geval.

De belanghebbende stelt dat de medicinale cannabis nodig is omdat hij zonder de cannabis erg misselijk is door zijn medicijnen en daardoor zijn drank, voeding en medicijnen niet binnen kan houden, waardoor zijn gezondheidstoestand verslechterd.

De rechtbank oordeelt dat normaliter de zorgverzekeraar de voorliggende voorziening voor vergoeding van de kosten voor geneesmiddelen is, maar omdat omdat er sprake is van een zeer dringende reden, namelijk een reden die levensbedreigend van aard is, moet er bijzondere bijstand verstrekt moet worden voor de vergoeding van de medicinale cannabis.

Zie verder de uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2018:4662.

Bas Vlieger


Comments are closed.