Mr. L. Scheffer

Na haar afstuderen in 1996 aan de Universiteit Amsterdam startte Laura Scheffer direct in de sociale advocatuur, eerst bij Wormhoudt Advocaten en, na een korte tussenstop bij DAS rechtsbijstand, stapte zij in 2002 over naar Van Doorn cs advocaten. Laura is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, familierecht, psychiatrisch patiëntenrecht, en het strafrecht. Daarbij heeft het jeugdrecht (dat feitelijk onder het familie- en strafrecht valt) haar grote belangstelling. In dat kader staat zij onder andere kinderen en hun ouders bij, wanneer ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing dreigt.

Zij is onder meer lid van de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), de Vereniging Psychiatrische Advocaten Nederland (VPAN) en Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). LANGSZ richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De Stichting heeft als doel de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten, de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken en aan publieksvoorlichting te doen.

Zij spreekt behalve Nederlands ook vloeiend Engels, in het Frans, Duits en Italiaans kan zij zich redelijk redden.

lidmaatschappen:

  • Werkgroep Psychiatrisch Patiëntenrecht
  • Vereniging Psychiatrische Advocaten Nederland (VPAN)
  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (www.vnja.nl)
  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) (www.vsan.nl)
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (www.langsz.nl)
Laura Scheffer

 Contact met Laura Scheffer >                                                             E-mail l.scheffer@vandoorncs.nl