Arbeidsrecht

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u adviseren als u vragen heeft over de inhoud van uw arbeidscontract, of als er zich een probleem op uw werk heeft voorgedaan en u geïnformeerd wilt worden over uw rechtspositie. Als het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat uw werkgever een ontslagprocedure tegen u begint, staan zij u bij in de procedure.

Zaken waarmee u te maken kunt krijgen en waarbij zij u kunnen bijstaan zijn onder meer:

  • arbeidscontract – proeftijd, duur van het contract, hoogte salaris, CAO e.d.;
  • verplichtingen en rechten bij ziekte;
  • ontslag op staande voet;
  • ontslagprocedure bij de kantonrechter of bij het UWV;
  • ontslagvergoedingen;
  • uw recht op een WW-uitkering bij ontslag;
  • loonvorderingen.

Deze lijst kan niet volledig zijn, omdat het arbeidsrecht steeds in ontwikkeling is. Hierdoor worden steeds weer nieuwe wetten ingevoerd. Ook over deze ontwikkelingen kunnen wij u in uw zaak informeren.


De advocaten die u kunnen bijstaan in het arbeidsrecht:


 Onze berichten over Arbeidsrecht