Advocaten Zeeburgerdijk Amsterdam

Het kantoor

Ons kantoor is al decennia gevestigd in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Van 1994 tot 2011 in de voormalige Gerardus Majellakerk aan de Batjanstraat. Sinds 1 januari 2011 in de vroegere opzichterswoning van het hoofdrioolgemaal aan de Zeeburgerdijk 50.

In eerste instantie was ons kantoor buurtgericht, maar al snel kwamen cliënten van alle uithoeken van Amsterdam en daarbuiten. Het oorspronkelijke ‘sociale’ karakter van kantoor is nooit verdwenen, maar is wel met zijn tijd meegegaan.

Wij zijn een kantoor zonder conventies, maar met integriteit. De kwaliteit van ons werk zit in de inhoud. Wij geven u eerlijke adviezen. Kortom, bij ons komt u terecht bij een serieus en kwalitatief hoogwaardig kantoor zonder opsmuk.

Wij richten ons met name op particulieren. Vanwege de toenemende hulpvraag is het aantal advocaten dat op kantoor werkzaam is, gegroeid. Hierdoor is ons aanbod in specialisatie navenant toegenomen.

Het kantoor is in de laatste tien jaar drie keer op zijn kwaliteit getoetst door de Nederlandse Orde van Advocaten. Men was steeds zeer positief: de kantoororganisatie voldeed ruimschoots aan de Kwaliteitsstandaard van de Nederlandse Orde van Advocaten.


Enkele opmerkingen uit de toetsingsverslagen van de externe auditoren zijn de volgende:

  •  “Gelet op de samenstelling van het kantoor en de werkwijze van de advocaten is er sprake van een continue intercollegiale intervisie””
  • “Het kantoor is een kostenmaatschap van zes advocaten met ieder een verschillende praktijk, doch er zijn voldoende overlappingen om intern voor waarneming te kunnen zorgdragen.””
  • “Het kantoor maakt op het toetsingsteam een professionele, gedegen en klantvriendelijke indruk.”

Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Zie hierbij onze algemene voorwaarden

In het onverhoopte geval u ontevreden bent over onze diensten kunt u hierbij onze klachtprocedure raadplegen. Graag verwijzen wij u hierbij ook naar onze interne klachtregeling.