Vernietiging telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon

De hoogste Nederlandse rechter oordeelde in 2014 al dat een telefoonabonnement met een ‘gratis’ telefoon in feite een koop op afbetaling en een kredietovereenkomst is omdat in de maandelijkse abonnementskosten ook een gedeelte is gereserveerd voor de afbetaling van de mobiele telefoon. In een uitspraak van 12 februari 2016 legt de Hoge Raad uit welke gevolgen deze eerdere uitspraak heeft voor de consumenten en de telefoonaanbieders.

De Hoge Raad concludeert dat de wet vereist dat in de overeenkomst voor het telefoonabonnement de door de consument te betalen koopprijs voor de mobiele telefoon afzonderlijk moet worden bepaald. Is in de overeenkomst een all-in prijs bepaald, dan voldoet de overeenkomst niet aan de wet en dan kunnen geen rechtsgevolgen worden verbonden aan de overeenkomst.

Een rechter is, indien de telefoonaanbieder betaling vordert van het telefoonabonnement, zelfs verplicht op eigen initiatief te controleren of de overeenkomst aan de wet voldoet. Indien dat niet het geval is, kan hij oordelen dat de koop op afbetaling geen rechtsgevolg heeft. De consument dient dan de telefoon terug te geven aan de telefoonaanbieder of de waarde van de telefoon van dat moment aan de telefoonaanbieder te vergoeden indien hij de mobiele telefoon wenst te behouden. De waarde zal waarschijnlijk lager zijn dan de waarde van de mobiele telefoon op het moment dat de consument de mobiele telefoon ontving. De telecomaanbieder moet het gedeelte van de abonnementskosten dat ziet op de aflossing van de kosten van de mobiele telefoon aan de consument terug te betalen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot vernietiging van uw telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon, dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). U kunt ook een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek via 020 6935544.

 


Comments are closed.