Aanzegtermijn tijdelijk arbeidscontract

Bij een tijdelijk arbeidscontract is het soms onduidelijk of u na afloop daarvan recht heeft op verlenging van het contract. Sinds 1 januari 2015 is hierover meer duidelijkheid en zekerheid gecreëerd in de wet.

 

De aanzegtermijn

Sinds 1 januari 2015 is het voor de werkgever verplicht om bij tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer aan de aanzegtermijn te voldoen. De aanzegtermijn verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voor het einde van het contract de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden verlengd.

Als het contract wel verlengd wordt, moet de werkgever ook laten weten onder welke voorwaarden het contract verlengd wordt.

 

De werkgever moet schriftelijk aanzeggen

De aanzegging moet volgens de wet door de werkgever schriftelijk worden gedaan. Dit kan per brief of via e-mail. De rechter heeft onlangs zelfs bepaald dat een aanzegging via WhatsApp voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste!

 

Aanzegtermijn in de arbeidsovereenkomst opnemen

De werkgever mag de aanzegtermijn al in de arbeidsovereenkomst noemen. Er moet dan zijn bepaald dat er bij het einde van de arbeidsovereenkomst geen sprake zal zijn van opvolgende arbeidsovereenkomsten. Daardoor is direct aan het begin van het contract aan de werknemer al duidelijk gemaakt dat het contract niet verlengd zal worden.

De werkgever mag natuurlijk hierop terugkomen en de werknemer toch een verlenging aanbieden.

 

Gevolgen als de werkgever niet voldoet aan de aanzegtermijn

Als de aanzegtermijn door de werkgever niet in acht wordt genomen, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Die is gelijk aan het loonbedrag van één maand.

Als de werkgever te laat heeft laten weten dat het contract wel of niet wordt verlengd dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Dus als hij bijvoorbeeld 1 week te laat is, dan bedraagt de vergoeding 1 weeksalaris.

 

Stilzwijgende verlenging

Als de werkgever de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen, maar de tijdelijke arbeidsovereenkomst gaat na het verstrijken van de tijd wel door dan wordt het contract automatisch verlengd. De arbeidsovereenkomst wordt dan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden voortgezet, maar voor maximaal één jaar.

 

Verzoekschrift rechtbank

Houdt de werkgever zich niet aan de aanzegtermijn dan kunt u deze van de werkgever opeisen. Let op! Als de werkgever op uw verzoek niet reageert, dient er binnen twee maanden na  beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank om aanspraak te maken op de vergoeding. Deze termijn is zeer strikt. De rechter heeft een keer een verzoekschrift niet in behandeling genomen toen een werknemer één minuut te laat was met het indienen ervan.

 

Uitzonderingen aanzegtermijn

De aanzegtermijn hoeft overigens in een aantal gevallen niet te worden toegepast, namelijk:

–  De arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.

–  De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

–  Er is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

 

Ons kantoor

Als u te maken heeft met een (niet nagekomen) aanzegtermijn of over andere dingen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). U kunt ook een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek via 020 6935544.

 

Laura Scheffer


Comments are closed.