Category Archives: Arbeidsrecht


Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, kan dat?

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, kan dat? Wat te doen als je werkgever bij je komt met de mededeling: vanaf vandaag werk je niet meer in het magazijn als magazijnmedewerker, maar ga je als inpakker in de inpakafdeling werken, want we hebben we niet voldoende inpakkers meer. Of er wordt aangekondigd dat de afgesproken roostervrije dag wordt ingetrokken. Het eerste wat je hem of haar zal antwoorden zal zijn: bekijk het maar ik heb een contract voor magazijnmedewerker en dat blijf ik dus gewoon doen, of die vrije dag kreeg ik altijd al en daar doe ik geen afstand van. De functie van magazijnmedewerker zal naar alle waarschijnlijkheid in het arbeidscontract zijn opgenomen. De roostervrije dag is echter misschien nooit…

Lees verder


Aanzegtermijn tijdelijk arbeidscontract

Bij een tijdelijk arbeidscontract is het soms onduidelijk of u na afloop daarvan recht heeft op verlenging van het contract. Sinds 1 januari 2015 is hierover meer duidelijkheid en zekerheid gecreëerd in de wet.   De aanzegtermijn Sinds 1 januari 2015 is het voor de werkgever verplicht om bij tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer aan de aanzegtermijn te voldoen. De aanzegtermijn verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voor het einde van het contract de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden verlengd. Als het contract wel verlengd wordt, moet de werkgever ook laten weten onder welke voorwaarden het contract verlengd wordt.   De werkgever moet schriftelijk aanzeggen De aanzegging moet volgens de…

Lees verder


Risico’s zelf ontslag nemen

RISICO’S ZELF ONTSLAG NEMEN Wat voor opzegtermijn geldt er? Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, kan dat meestal niet onmiddellijk. Ook voor de werknemer geldt  een opzegtermijn. Meestal is deze één maand. Soms staat echter in de arbeidsovereenkomst of de geldende cao een andere opzegtermijn. Ook wordt er meestal alleen tegen het einde van de maand opzegt. Dus als u bijvoorbeeld op 4 mei 2016 de arbeidsovereenkomst opzegt, begint de opzegtermijn pas op 1 juni 2016 te lopen. Met een opzegtermijn van één maand, is de arbeidsovereenkomst dan pas op 1 juli 2016 beëindigd. Vakantiedagen opnemen/uitbetalen Als de arbeidsovereenkomst afloopt, kan het zijn dat er nog opgebouwde vakantiedagen over zijn. Wanneer u deze dagen nog voor het einde van het…

Lees verder


Nieuw! Vanaf 1 juli 2015: hoger beroep tegen ontslagbeslissing mogelijk

NIEUW vanaf 1 juli 2015: Hoger beroep tegen ontslagbeslissing Tot 1 juli 2015 was het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een ontslagbeslissing. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is dat veranderd. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een procedure bij de rechtbank, kan er sinds 1 juli 2015 hoger beroep worden ingesteld. Hierdoor is het mogelijk dat er wel al een WW-uitkering en een transitievergoeding wordt uitgekeerd, maar de procedure in hoger beroep nog loopt. Het kan dan zijn dat het gerechtshof dat in het hoger beroep beslist het ontslag terugdraait. Tegen de beslissing van de rechtbank over het ontslag kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Ook de werkgever kan…

Lees verder


Wet Werk en Zekerheid

WET WERK EN ZEKERHEID Met ingang van 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is de wet ten aanzien van korte arbeidscontracten op een belangrijk aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid, en afgekort WWZ. Een aantal van de belangrijkste wijzigingen worden hieronder vermeld. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De werkgever is niet meer zoals in de vroegere wetgeving vrij om te kiezen op welke wijze hij denkt het voordeligst zijn werknemer te kunnen ontslaan. Hij kan dus niet kiezen tussen de kantonrechter en het UWV. Wel blijft het natuurlijk ook nog mogelijk om met goedvinden van de werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De wet schrijft voor dat voor een ontslag wegens…

Lees verder


Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract

NIEUW PER  1 JANUARI 2015: Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract   Vanaf 1 januari 2015 zal het niet langer zijn toegestaan om een proeftijd over een te komen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Als er toch een proeftijd is opgenomen, dan is deze niet geldig. Overgangsrecht De nieuwe regel zal alleen gelden in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor zes maanden of korter zijn overeengekomen op of na 1 januari 2015. Als de overeenkomst vóór 1 januari 2015 is gesloten, is de proeftijd wel geldig. Ook als de overeenkomst wel voor 1 januari is gesloten maar pas daarna ingaat. Als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst dan kan die eventueel iets anders bepalen…

Lees verder


Oppassen voor de dringende reden

Over een ontslag op staande voet wegens een dringende reden is al veel geschreven. Toch vormt de rechtspraak een onuitputtelijke bron van nieuwe voorbeelden. Zo kregen we onlangs een zaak van een werknemer die werkzaam was aan een verpakkingsmachine, welke machine om onverklaarbare redenen langzamer ging werken. De monteur van het bedrijf kon niet vinden waarom. Na een paar maanden deelde de werknemer aan de werkgever mee dat hij het had opgelost, maar dat het de werkgever wel € 1.000,- kostte, als hij wilde weten wat de oorzaak van de vertraging was. Volgens de werkgever zou werknemer dit gezegd hebben, toen werd meegedeeld dat een monteur vanuit de fabriek zou worden gestuurd. Omdat de machine vervolgens weer op normale snelheid…

Lees verder