Aftrek kinderalimentatie per 1/1/2015 vervalt

De forfaitaire aftrek van kinderalimentatie houdt met ingang van 2015 op te bestaan

Huidige regelgeving
Als betaler van kinderalimentatie kunt u tot nu toe daarvoor vaste bedragen in uw belastingaangifte aftrekken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden:
Het kind mag niet ouder zijn dan 21 jaar en het moet in belangrijke mate door deze kinderalimentatie worden onderhouden. Er mag verder geen recht zijn op studiefinanciering voor dit kind en voor de aanvrager van de aftrek mag er geen recht zijn op kinderbijslag.

Afschaffing per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 gaat dit echter veranderen. Vanaf dat moment wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft.
Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het bedrag van de alimentatie te verlagen. Dit betekent echter wel dat degene die de alimentatie ontvangt een lager bedrag krijgt.

Meer maatregelen
Er worden per 1/1/2015 andere ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Op dit moment zijn er elf verschillende kindregelingen. Vanaf 1 januari 2015 blijven er maar vier bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting worden onder anderen afgeschaft.

Gevolgen draagkracht
Met het vervallen van de meeste kindregelingen en de aftrek van de kinderalimentatie wijzigt de draagkracht voor beide ouders. De alimentatiegerechtigde ontvangt een fiscaal lagere tegemoetkoming voor de specifieke eenouder-situatie, terwijl de alimentatieplichtige de aftrek van de kinderalimentatie verloren ziet gaan.

Onduidelijkheid
Het is mogelijk om de rechtbank te verzoeken het alimentatiebedrag aan te passen, in geval van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld een lager inkomen als gevolg van ontslag). Het is echter nog onduidelijk of de fiscale wijzigingen per 1 januari onder deze noemer vallen. Zo veranderde per 1 april 2013 de berekeningsmethodiek van de kinderalimentatie, wat volgens de rechtspraak echter geen grond was voor het aanpassen van de kinderalimentatie.

Bespreken wijziging met advocaat
Als u voorziet dat u na 1 januari 2015 de kinderalimentatie vanwege de aangekondigde verandering niet zult kunnen betalen, kunt u dat met één van onze advocaten komen bespreken. Wij kunnen dan bezien of het mogelijk is toch om die reden verlaging van de verplichting om kinderalimentatie te betalen bij de rechtbank te verzoeken.
U kunt bij ons terecht voor een gratis eerste half uur oriënterend gesprek (afspraak via 020 6935544) of op het gratis inloopspreekuur op maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50.

 

Laura Scheffer


Comments are closed.