Category Archives: Personen- en familierecht


Peildatum bij echtscheiding/einde samenleving

Het vaststellen van een peildatum is vaak nodig, als echtgenoten, of samenwoners besluiten uit elkaar te gaan en hun gezamenlijke bezittingen moeten verdelen. Bij een echtscheiding In het huwelijk spreken we van de huwelijksgoederengemeenschap als partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Alle bezittingen en ook de schulden zijn bij het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk eigendom geworden. In de Tweede Kamer is onlangs een wetsontwerp aangenomen dat hier een aantal veranderingen in zal aanbrengen. Zodra de Eerste Kamer dit wetsontwerp heeft aangenomen zal hierover een nieuw nieuwsbericht verschijnen. Eerste peildatum Als de echtgenoten besluiten te gaan scheiden zullen zij tot een verdeling overgaan, waarbij ieder de helft van de huwelijksgoederengemeenschap krijgt. Eerst zal dan bekeken moeten worden wat…

Lees verder


Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Gerechtelijke vaststelling vaderschap Als een kind geen juridische vader heeft kan het soms aan de orde zijn om de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aan de rechtbank te verzoeken. Gevolgen Er zijn verstrekkende gevolgen verbonden aan de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap: er ontstaat met terugwerkende kracht vanaf de geboorte een familierechtelijke band tussen de man en het kind: de man wordt de juridische vader van het kind; de vader is onderhoudsplichtig voor zijn kind (hetgeen overigens ook geldt voor de biologische vader die niet de juridische vader is); het kind erft van de man; het kind kan de naam van de man krijgen; het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is. Waarom? De gerechtelijke vaststelling vaderschap…

Lees verder


UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET

UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan over de vraag of het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. De Hoge Raad heeft deze vraag met nee beantwoord. Wat vooraf ging Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende kind regelingen komen te vervallen. In plaats daarvan is het kindgebonden budget verhoogd door de alleenstaande ouderkop in te voeren. De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij het berekenen van de kinderalimentatie. Sommige rechters vonden dat het kindgebonden budget helemaal moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie te betalen, anderen hoefden veel minder te betalen…

Lees verder


Op vakantie naar het buitenland met de kinderen na scheiding

Wanneer u gescheiden bent en na deze scheiding met de minderjarige kinderen op vakantie wilt, zijn er enkele punten waarop u moeten letten. Reisdocumenten Minderjarige kinderen moeten een eigen reisdocument hebben als ze met hun ouders op vakantie naar het buitenland gaan, een ID-kaart of een paspoort. Ben je als gezaghebbende ouders niet meer bij elkaar, dan heb je de toestemming van de andere ouder nodig voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart. Geeft de andere ouder met gezag geen toestemming voor de aanvraag, dan kun je vervangende toestemming vragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Deze plicht geldt bij alle reizen buiten Nederland. Bijschrijving in het paspoort is sinds juni 2012 niet meer mogelijk. Een…

Lees verder


Nieuwe afspraken over te betalen en te ontvangen kinderalimentatie

  Ouders die alimentatie betalen of ontvangen, doen er verstandig aan met hun ex-partner in gesprek te gaan om nieuwe afspraken te maken. Dat zeg het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Voor deze groep van gescheiden ouders verandert er dit jaar een en ander. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt verhoogd. Deze optelsom kan ertoe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder krijgt, zegt het Nibud. Het instituut raadt ouders daarom aan met hun ex-partner in gesprek te gaan en een nieuwe begroting te maken. Bron: ANP   Mocht u…

Lees verder


Aftrek partneralimentatie na 1 januari 2015 nog steeds aftrekbaar

Na 1/1/ 2015 blijft partneralimentatie aftrekbaar Vanaf 1 januari 2015 gaat het hele systeem van kindregelingen veranderen. Onder andere wordt de de aftrek van levensonderhoud voor kinderen afgeschaft. Dit zal grote financiële gevolgen hebben voor de betaler en de ontvanger van kinderalimentatie. Zie hierover het eerdere nieuwsbericht. Aftrek van partneralimentatie blijft in 2015 wel mogelijk. Wanneer u partneralimentatie aan uw ex-partner betaalt, dan mag de partneralimentatie  worden afgetrokken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Belangrijk om te weten is dat het niet uitmaakt uit of de alimentatie via de rechter is geregeld of in overleg met de ex-partner. De afspraken dienen wel schriftelijk te zijn vastgelegd en door beide partners te zijn ondertekend. Een ex-partner is niet alleen de ex-echtgeno(o)t…

Lees verder


Aftrek kinderalimentatie per 1/1/2015 vervalt

De forfaitaire aftrek van kinderalimentatie houdt met ingang van 2015 op te bestaan Huidige regelgeving Als betaler van kinderalimentatie kunt u tot nu toe daarvoor vaste bedragen in uw belastingaangifte aftrekken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden: Het kind mag niet ouder zijn dan 21 jaar en het moet in belangrijke mate door deze kinderalimentatie worden onderhouden. Er mag verder geen recht zijn op studiefinanciering voor dit kind en voor de aanvrager van de aftrek mag er geen recht zijn op kinderbijslag. Afschaffing per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 gaat dit echter veranderen. Vanaf dat moment wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het…

Lees verder