Aftrek partneralimentatie na 1 januari 2015 nog steeds aftrekbaar

Na 1/1/ 2015 blijft partneralimentatie aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2015 gaat het hele systeem van kindregelingen veranderen. Onder andere wordt de de aftrek van levensonderhoud voor kinderen afgeschaft.

Dit zal grote financiële gevolgen hebben voor de betaler en de ontvanger van kinderalimentatie. Zie hierover het eerdere nieuwsbericht.

Aftrek van partneralimentatie blijft in 2015 wel mogelijk.

Wanneer u partneralimentatie aan uw ex-partner betaalt, dan mag de partneralimentatie  worden afgetrokken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’.

Belangrijk om te weten is dat het niet uitmaakt uit of de alimentatie via de rechter is geregeld of in overleg met de ex-partner. De afspraken dienen wel schriftelijk te zijn vastgelegd en door beide partners te zijn ondertekend.

Een ex-partner is niet alleen de ex-echtgeno(o)t (e). Ook na samenwoning of duurzaam gescheiden levende partners kunnen aan elkaar partneralimentatie verschuldigd zijn en die dan dus kunnen aftrekken.

Enige onderhoudsverplichtingen die fiscaal aftrekbaar zijn en blijven:

  • periodieke betalingen van partneralimentatie en aanvullingen daarop;
  • ouderdomspensioen dat als partneralimentatie wordt doorbetaald;
  • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan de betaalde premies ook eerder zijn afgetrokken;
  • bijstand die de ex-partner ontvangt en die op de alimentatieplichtige wordt verhaald;

 

 

Laura Scheffer


Comments are closed.