Een verstekvonnis: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Heeft u een verstekvonnis ontvangen en bent u het er niet mee eens? Zoek dan zo spoedig mogelijk contact met een advocaat. De termijnen om hier tegenin te gaan zijn kort.

Wat is een verstekvonnis?

Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waar u niet bij aanwezig was. Meestal is een verstekvonnis een uitspraak waarin staat dat u bent veroordeeld tot het betalen van een bedrag aan de wederpartij.

Ter illustratie het volgende voorbeeld:

De tandarts heeft u een rekening gestuurd. U heeft deze betaald maar dat is niet verwerkt in de administratie óf u heeft deze niet betaald omdat u de rekening bijvoorbeeld nooit heeft ontvangen. De tandarts stuurt de rekening naar de deurwaarder. Eventueel ontvangt u dan nog een aanmaning. Mocht de betaling nog steeds niet ontvangen zijn dan wordt u ‘gedagvaard’, dus voor de rechter gedaagd. De deurwaarder komt u persoonlijk een dagvaarding overhandigen. Als u niet thuis bent stopt de deurwaarder deze persoonlijk in uw brievenbus.

In de dagvaarding staat dat u op een bepaalde datum bij de rechtbank moet verschijnen om te reageren op de dagvaarding. Vaak mag u in plaats van in persoon naar de rechter gaan om te reageren óók schriftelijk reageren. Dat moet dan wel vóór deze datum bij de rechtbank binnen zijn.

Als u de dagvaarding niet heeft ontvangen en/of u reageert niet op de dagvaarding dan doet de rechter uitspraak in uw afwezigheid. Dit heet een “verstekvonnis”.

Een verstekvonnis aanvechten

U kunt een verstekvonnis aanvechten door “in verzet te gaan”. Dat betekent dat je alsnog reageert op de dagvaarding zoals je dat had moeten doen als jij de dagvaarding op tijd had gezien.

In verzet gaan is aan strenge termijnregels verbonden en moet binnen vier weken worden ingediend bij de rechtbank. Let op! Bij oude vonnissen (van vóór 2002) is de termijn zelfs 14 dagen.

De termijn begint te lopen vanaf één van de volgende momenten:

  •  Vanaf het moment dat het vonnis aan jou in persoon is betekend. Je hebt dan zelf ondertekend voor ontvangst. Daarmee is het duidelijk dat je op de hoogte bent van het vonnis;
  • Vanaf het moment dat je het “een daad van bekendheid verricht”. Bijvoorbeeld: je ontvangt het vonnis per post en je belt met de deurwaarder of de wederpartij voor meer informatie. Op dat moment weet de deurwaarder/wederpartij dat jij op de hoogte bent van het vonnis;
  • De derde mogelijkheid is dat het vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Bijvoorbeeld: er wordt beslag gelegd op jouw uitkering. Let op! De termijn gaat dus lopen vanaf het moment dat er beslag wordt gelegd. Vaak kom je daar pas achter als je de uitbetaling ziet. Dan loopt de termijn dus al. Zorg dan dat je snel contact opneemt met een advocaat.

Heeft u een verstekvonnis of een dagvaarding ontvangen, en wilt u de mogelijkheden van een verzetprocedure bespreken, neem dan contact op met één van onze advocaten (020 6935544/info@vandoorncs.nl).

Ook kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen: elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur.

 

Floor Engelbertink


Comments are closed.