Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, kan dat?

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, kan dat?

Wat te doen als je werkgever bij je komt met de mededeling: vanaf vandaag werk je niet meer in het magazijn als magazijnmedewerker, maar ga je als inpakker in de inpakafdeling werken, want we hebben we niet voldoende inpakkers meer. Of er wordt aangekondigd dat de afgesproken roostervrije dag wordt ingetrokken.

Het eerste wat je hem of haar zal antwoorden zal zijn: bekijk het maar ik heb een contract voor magazijnmedewerker en dat blijf ik dus gewoon doen, of die vrije dag kreeg ik altijd al en daar doe ik geen afstand van.

De functie van magazijnmedewerker zal naar alle waarschijnlijkheid in het arbeidscontract zijn opgenomen. De roostervrije dag is echter misschien nooit schriftelijk vastgelegd, maar doordat je die al jaren kreeg kun je wel aanvoeren dat deze vrije dag door het gebruik een verworven recht is.

Om te weten, of je werkgever het recht heeft zijn plan door te voeren is het wel raadzaam om eerst nog even in je contract te kijken. Soms is er ook een reglement van arbeidsvoorwaarden, waar deze voorwaarden in zijn opgenomen. Het is mogelijk dat je werkgever zich op een afspraak in het arbeidscontract kan beroepen. Als in het contract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen kan de werkgever daar een beroep op doen, als hij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer hiervoor zal moeten wijken.

Het moet dus wel om een uitzondering gaan en de werkgever moet ook uit kunnen leggen welk belang hij bij de wijziging heeft. Een zodanig belang zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • Wijziging van de arbeidsplek i.v.m. gewijzigde bedrijfsvoering en inrichting van de onderneming;
  • Wijziging leasevoorwaarden van de lease-auto;
  • Wijziging van vergoedingsregeling;
  • Wijziging van een pensioenregeling.

Kan de werkgever ook, als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in het contract of reglement is opgenomen toch van je verlangen dat je andere werkzaamheden gaat verrichten, of dat hij andere arbeidsvoorwaarden wijzigt?

Ja dat kan. De wet verplicht de werkgever zich als goed werkgever op te stellen, maar deze bepaling geeft eveneens aan dat de werknemer zich als goed werknemer moet gedragen. Als de door de werkgever voorgestelde wijziging als een redelijke instructie kan worden beschouwd zal je deze instructie op moeten volgen.

Wanneer is een dergelijke instructie niet redelijk?

  • een niet acceptabele vermindering van het salaris;
  • aanmerkelijke extra reiskosten wegens verplaatsing van het werk;
  • wijziging zonder overleg vooraf.

Omdat het zo per geval kan verschillen en het voorstel altijd goed moet worden beoordeeld op de redelijkheid is het verstandig vooraf juridisch advies in te winnen, voordat je al dan niet instemt met het wijzigingsvoorstel van werkgever.

Daartoe kunt u contact opnemen met één van onze advocaten (020 6935544/info@vandoorncs.nl) of kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen: elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur.

 

Pim van Doorn


Comments are closed.