Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract

NIEUW PER  1 JANUARI 2015: Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract

 

Vanaf 1 januari 2015 zal het niet langer zijn toegestaan om een proeftijd over een te komen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Als er toch een proeftijd is opgenomen, dan is deze niet geldig.

Overgangsrecht
De nieuwe regel zal alleen gelden in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor zes maanden of korter zijn overeengekomen op of na 1 januari 2015.

Als de overeenkomst vóór 1 januari 2015 is gesloten, is de proeftijd wel geldig. Ook als de overeenkomst wel voor 1 januari is gesloten maar pas daarna ingaat.

Als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst dan kan die eventueel iets anders bepalen ten aanzien van de proeftijd. In dat geval blijven de bepalingen van de cao van kracht tot de CAO afloopt, uiterlijk tot anderhalf jaar na inwerkintreding van de nieuwe wet.

Verdere voorwaarden proeftijd
Een beding over de proeftijd moet altijd aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn als volgt:

  • de proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen;
  • de proeftijd duurt maximaal 1 maand bij een arbeidscontract dat langer duurt dan 6 maanden en korter dan 2 jaar;
  • de proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij een vast arbeidscontract;
  • de proeftijd duurt even lang voor werknemer en werkgever;
  • de proeftijd moet ingaan bij het begin van het arbeidscontract.

In een CAO blijft het mogelijk om ten nadele van de werknemer af te wijken, maar de volgens de CAO toegelaten proeftijd mag niet langer dan twee maanden duren.

Als u vragen heeft over de proeftijd in uw arbeidsovereenkomst of over andere dingen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). U kunt ook een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek via 020 6935544.

 

 

Laura Scheffer


Comments are closed.