Koop buiten de winkel: wees altijd alert

Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor de koop buiten de verkoopruimte. Een consument heeft meer bescherming bij de koop buiten de winkel dan in de winkel. Dit omdat consumenten vaak bij zulke aankopen niet lang nagedacht hebben over hun aankoop. Bij koop buiten de verkoopruimte moet u denken aan een koop bij u aan de deur of bij u in huis, een koop tijdens verkoopdemonstraties bij u of anderen thuis en koop op straat. Deze regels gelden niet voor aankopen via telefoon of internet. Dat heet namelijk koop op afstand.

Bij koop buiten verkoopruimte is het belangrijk dat de verkoper u goed informeert. De verkoper is verplicht om u te informeren over uw bedenktijd en hoeveel het zou kosten als u wilt annuleren. Ook is verkoper verplicht u duidelijk te informeren over het product, wat is het precies, hoe wordt het geleverd, wat voor garantie zit er aan vast. Ook dient het duidelijk te zijn of het een contract is voor een éénmalige dienst of levering of dat het iets is dat voor langere tijd doorloopt. Verder dient de verkoper zich duidelijk te identificeren.

Een koper mag bij koop buiten de verkoopruimte binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen annuleren. Deze veertien dagen beginnen verschillend te lopen:
– bij het kopen van een product, begint de bedenktijd vanaf de levering
– bij het afnemen van een dienst; begint de bedenktijd vanaf de datum van de overeenkomst.
– bij een combinatie van een dienst en een product (bijvoorbeeld: u koopt een product dat in uw huis gemonteerd dient te worden) dan gaat de bedenktijd in bij de levering.

Bij bepaalde producten heeft u géén recht op deze opzegging. Dit is van toepassing als u bijvoorbeeld iets koopt dat:
– kan bederven
– niet meer dan 50,- kost
– speciaal voor u op maat gemaakt is zoals een fotoalbum of gordijnen
-zich uit hygiënisch opzicht niet leent voor het terugsturen; zoals ondergoed en badkleding.
-CD’s, DVD’s en dergelijk waar verzegeling opzit; deze mag alleen teruggestuurd worden als de verzegeling niet is verbroken
-vrijetijdsbesteding waarbij het van belang is of er een tijdstip en periode is afgesproken, bijvoorbeeld huur van een hotelkamer of auto.

In het geval een verkoper u onvoldoende informatie geeft over de bedenktijd, dan kan deze verlengd worden met maximaal twaalf maanden. Of als u alsnog de juiste informatie verkrijgt, dan gaat de bedenktijd vanaf het moment dat u die informatie heeft gekregen weer lopen.

Reken u niet  te snel rijk, want het is vaak lastig te bewijzen wat er precies wel of niet aan informatie is gegeven. Deze informatie kan ook in hele kleine letters geschreven zijn op het contract, en een verkoper kan aangeven dat dit wel besproken is. Andere conflicten die kunnen ontstaan zijn over de vraag of een bepaald product wel of niet ‘speciaal voor u’ gemaakt is; wanneer het namelijk op maat is gemaakt dan mag u niet meer annuleren. Of dat u dacht dat er sprake was van een offerte maar dat dit een koopovereenkomst bleek te zijn. Let er dus zéér goed op wat u tekent, vraag altijd naar uw bedenktijd en/of annuleringsmogelijkheden en laat u niet door de praatjes van een verkoper verleiden om uw handtekening te zetten waarvan u niet zeker weet wat het precies is. Mocht u iets hebben getekend waar u onderuit wilt, maar wordt u dit niet mogelijk gemaakt, dan wel enkel onder hele onredelijke voorwaarden, zoek dan juridische bijstand. U kunt bellen voor een afspraak, of kom langs op ons inloopspreekuur, elke maandag van 16.00 tot 17.00.

 

Floor Engelbertink

 


Comments are closed.