Minder huurbescherming bij tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 1 juli 2016 hebben verhuurders in de private sector ruimere mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten op te zeggen. Op die datum is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. De nieuwe wet is alleen van toepassing op huurcontracten die na 1 juli 2016 zijn ingegaan.

Vóór 1 juli 2016 konden verhuurders (tijdelijke) huurovereenkomsten alleen opzeggen als er sprake was van een wettelijke opzeggingsgrond, zelfs na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.

Voortaan eindigen tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woningen na het verstrijken van deze periode, mits er een huurperiode van maximaal twee jaar is overeengekomen. Huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimten zoals (studenten)kamers eindigen voortaan na het verstrijken van de huurperiode indien deze periode maximaal vijf jaar bedraagt.

Wel is de verhuurder verplicht om de huurder uiterlijk één maand voor het verstrijken van de huurperiode schriftelijk te informeren over het eindigen van de huurovereenkomst. Indien de verhuurder dit niet of niet op tijd doet, dan wordt de huurovereenkomst met onbepaalde tijd verlengd.

Voor huurders die hun woning via een woningcorporatie huren, verandert er weinig. Woningcorporaties mogen namelijk volgens de wet geen tijdelijke huurovereenkomsten voor maximaal twee jaar aangaan. Alleen in bepaalde uitzonderingssituaties, zoals noodopvang, mag hiervan worden afgeweken.

Overweegt u een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan en/of heeft u juridisch advies nodig over uw situatie? Onze advocaten kunnen u van dienst zijn. U kunt voor advies op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). U kunt ook een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek via 020 6935544.

 

Bas Vlieger


Comments are closed.