Category Archives: Huur- en woonrecht


Minder huurbescherming bij tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 1 juli 2016 hebben verhuurders in de private sector ruimere mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten op te zeggen. Op die datum is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. De nieuwe wet is alleen van toepassing op huurcontracten die na 1 juli 2016 zijn ingegaan. Vóór 1 juli 2016 konden verhuurders (tijdelijke) huurovereenkomsten alleen opzeggen als er sprake was van een wettelijke opzeggingsgrond, zelfs na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. Voortaan eindigen tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woningen na het verstrijken van deze periode, mits er een huurperiode van maximaal twee jaar is overeengekomen. Huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimten zoals (studenten)kamers eindigen voortaan na het verstrijken van de huurperiode indien deze periode maximaal vijf jaar bedraagt. Wel is de…

Lees verder