Nieuw! Vanaf 1 juli 2015: hoger beroep tegen ontslagbeslissing mogelijk

NIEUW vanaf 1 juli 2015: Hoger beroep tegen ontslagbeslissing

Tot 1 juli 2015 was het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een ontslagbeslissing. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is dat veranderd. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een procedure bij de rechtbank, kan er sinds 1 juli 2015 hoger beroep worden ingesteld.

Hierdoor is het mogelijk dat er wel al een WW-uitkering en een transitievergoeding wordt uitgekeerd, maar de procedure in hoger beroep nog loopt. Het kan dan zijn dat het gerechtshof dat in het hoger beroep beslist het ontslag terugdraait.

Tegen de beslissing van de rechtbank over het ontslag kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Ook de werkgever kan hoger beroep instellen tegen de beslissing van de rechtbank om het dienstverband niet te beëindigen.

Als de werkgever of werknemer in hoger beroep gaat, betekent dat niet dat de uitspraak van de rechtbank nog niet geldt. Zolang de hogere rechter niet heeft beslist, moet deze uitspraak worden nageleefd.

Wel blijft de werkgever onzeker tot het gerechtshof heeft beslist of het ontslag al dan niet gehandhaafd blijft.

Na het hoger beroep bij het gerechtshof is ook nog cassatie mogelijk. Cassatie wordt ingesteld bij het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Deze kan echter niet alle aspecten van de zaak nogmaals beoordelen. Maar het betekent wel dat soms,  zelfs na de uitspraak van het gerechtshof, nog verder wordt geprocedeerd. Hierdoor duurt de periode van onzekerheid over het ontslag nog veel langer. Bij hoger beroep en cassatie is bijstand van een advocaat verplicht.

Neem contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten als u over het bovenstaande meer wilt weten.

 

 

Laura Scheffer


Comments are closed.