Oppassen voor de dringende reden

Over een ontslag op staande voet wegens een dringende reden is al veel geschreven. Toch vormt de rechtspraak een onuitputtelijke bron van nieuwe voorbeelden.

Zo kregen we onlangs een zaak van een werknemer die werkzaam was aan een verpakkingsmachine, welke machine om onverklaarbare redenen langzamer ging werken. De monteur van het bedrijf kon niet vinden waarom. Na een paar maanden deelde de werknemer aan de werkgever mee dat hij het had opgelost, maar dat het de werkgever wel € 1.000,- kostte, als hij wilde weten wat de oorzaak van de vertraging was. Volgens de werkgever zou werknemer dit gezegd hebben, toen werd meegedeeld dat een monteur vanuit de fabriek zou worden gestuurd. Omdat de machine vervolgens weer op normale snelheid werkte had de werkgever het vermoeden dat de werknemer zelf de machine had gesaboteerd. De werkgever ontslaat werknemer op staande voet. Werknemer accepteert het ontslag niet en begint een kort geding bij de rechtbank. De kort gedingrechter veroordeelt werkgever tot doorbetaling van het loon en toelating van werknemer op zijn werkplek ter hervatting van zijn werkzaamheden. De werkgever is het hier echter niet mee eens en vraagt de kantonrechter in een andere plaats om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter ontbindt vervolgens de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer verschillende verklaringen gegeven over hetgeen hij aan de machine heeft uitgevoerd. Hierdoor vond de rechter het terecht dat het vertrouwen bij de werkgever zodanig was geschaad dat een verdere samenwerking onmogelijk was geworden. Stond de werknemer toch nog met lege handen.

Wat leert ons deze uitspraak. Dat je zeker geen gebruik moet proberen te maken van zaken die in de onderneming niet goed gaan, zelfs niet als je het niet serieus meent. Wat jij als grap beschouwt ziet de werkgever misschien toch anders. En wees helder en consequent over jouw verweer tegen eventuele beschuldigingen. Ook al is er geen bewijs voor de beschuldigingen je eigen houding en verklaringen spreken wel degelijk een rol.  Laat je bij een aanzegging van een ontslag op staande voet niet meeslepen door je emoties. Deel mee dat je het met het ontslag niet eens bent en dat je bereid blijft om je werkzaamheden te verrichten. Volg de aanwijzingen van de werkgever op. Meestal zal dat zijn dat je naar huis wordt gestuurd. Zoek vervolgens direct juridische bijstand.

U kunt dan bellen met ons kantoor voor een afspraak of kom langs op ons spreekuur, elke maandag van 16.00 tot 17.00.

 

Pim van Doorn


Comments are closed.