Risico’s zelf ontslag nemen

RISICO’S ZELF ONTSLAG NEMEN

Wat voor opzegtermijn geldt er?

Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, kan dat meestal niet onmiddellijk. Ook voor de werknemer geldt  een opzegtermijn. Meestal is deze één maand. Soms staat echter in de arbeidsovereenkomst of de geldende cao een andere opzegtermijn.

Ook wordt er meestal alleen tegen het einde van de maand opzegt. Dus als u bijvoorbeeld op 4 mei 2016 de arbeidsovereenkomst opzegt, begint de opzegtermijn pas op 1 juni 2016 te lopen. Met een opzegtermijn van één maand, is de arbeidsovereenkomst dan pas op 1 juli 2016 beëindigd.

Vakantiedagen opnemen/uitbetalen

Als de arbeidsovereenkomst afloopt, kan het zijn dat er nog opgebouwde vakantiedagen over zijn. Wanneer u deze dagen nog voor het einde van het contract opnemen, kan dat alleen in overleg met de werkgever. Wanneer u besluit geen vakantie meer op te nemen of de werkgever een goede reden heeft om niet toe te staan dat er nog vakantie wordt opgenomen, moeten de nog openstaande dagen worden uitbetaald.

Soms zal het zo zijn dat er juist meer vakantiedagen zijn opgenomen dan er waren opgebouwd. Dit is het risico van de werkgever. Deze dagen mag hij dus niet zonder daarover met u afspraken te hebben gemaakt, verrekenen.

Vaak is er ook nog recht op uitbetaling van (een deel van het) vakantiegeld. Aan het einde van het dienstverband dient dat te worden uitbetaald.

Risico WW- uitkering

Zelf ontslag nemen heeft meestal tot gevolg dat er géén recht is op een WW-uitkering. U bent dan verwijtbaar werkloos geworden waardoor er geen recht op een WW-uitkering ontstaat. In uitzonderlijke gevallen is dat anders. Bijvoorbeeld als er geen andere keus was dan ontslag nemen zoals bij mishandeling, bedreiging of seksuele intimidatie op de werkvloer. In dergelijke gevallen is het heel belangrijk u juridisch te laten bijstaan.

Geen transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 bestaat er een nieuwe ontslagvergoeding, de transitievergoeding. Deze vergoeding ondersteunt de werknemer  bij het vinden van een nieuwe baan na het werkloos worden. Wanneer zelf de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, is er in beginsel ook geen recht op een dergelijke vergoeding.

Bij vragen over ontslag of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kunnen de advocaten van Van Doorn cs u bijstaan. U kunt gebruik maken van ons gratis spreekuur op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.

 

Laura Scheffer


Comments are closed.