Category Archives: Strafrecht


DNA-onderzoek bij veroordeelden

Afname DNA bij veroordeelden Indien u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf of taakstraf voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis openstaat kan het Openbaar Ministerie op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordelen bevelen dat u DNA moet afstaan ten behoeve van het opnemen in de DNA-databank. Dit geldt als uitgangspunt voor zowel meerderjarige als minderjarige veroordeelden. Bevel afname DNA Als u een bevel tot afname van DNA ontvangt bent u verplicht om DNA af te staan. Op het bevel wordt de datum en tijdstip vermeld waarop u op het politiebureau moet verschijnen. De afname gebeurt over het algemeen door een opsporingsambtenaar die met een wattenstaafje wat wangslijm wegneemt. Bezwaar U kunt geen bezwaar indienen tegen het bevel tot afname van…

Lees verder


Verzet tegen strafbeschikking

(voorkom een strafblad en problemen met VOG!) Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie of de politie u een strafbeschikking toezenden. Daarin is vermeld welke straf aan u wordt opgelegd. Het kan gaan om een geldboete, een taakstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer of een gedragsaanwijzing. Soms (bij de wat zwaardere zaken) moet u worden gehoord door de officier van justitie, maar in andere gevallen hoeft dat niet. LET OP: een strafbeschikking betekent dat de officier van justitie of de politie u schuldig vindt aan het strafbare feit. Er wordt ook in vermeld welke straf u krijgt opgelegd. Het is dus eigenlijk een veroordeling….

Lees verder


Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor alle slachtoffers in strafzaken

Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor alle slachtoffers in strafzaken Per 1 januari 2016 kunnen alle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000. Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij de rechtszaak tegen de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan ook deze schadeclaim. Als hij de schadeclaim toewijst en de dader opdraagt de schade te betalen door een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, dan int het CJIB het geld voor het slachtoffer. Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers…

Lees verder


Meer bescherming voor slachtoffers van strafbare feiten

Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers Vanaf 16 november 2015 kunnen slachtoffers van strafbare feiten zich rechtstreeks beroepen op de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en bescherming van slachtoffers, Richtlijn 2012/29/EU. In deze richtlijn zijn de minimumnormen voor slachtoffers vastgelegd. De minimum rechten van slachtoffers dienen in alle EU-lidstaten hetzelfde zijn. De doelstelling van de richtlijn is er voor te zorgen dat het slachtoffer passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgt en deel kan nemen aan de strafprocedure. Op 26 juni 2015 heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel over de rechten van slachtoffers in het strafproces naar de Tweede Kamer gezonden….

Lees verder