Category Archives: Vreemdelingenrecht


Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen in Nederland

Wanneer u een verblijfsvergunning heeft op asielgronden (u bent als vluchteling in Nederland erkend) moet u binnen drie maanden na het krijgen van uw verblijfsvergunning een aanvraag indienen voor uw familie (uw partner of echtgeno(o)t(e), uw kinderen of als u minderjarige bent uw ouders, broers en zussen). Uw partner hoeft geen inburgeringstoets te halen. Ook hoeft u niet aan een inkomensvereiste te voldoen. Bij een aanvraag moet u inleveren: een kopie van paspoort of ID van uw familie een origineel bewijs van de familieband, dus huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de gemeente, familieboekje, etc. Dit originele bewijs zal worden gecontroleerd op echtheid door de IND. Wanneer u op het moment dat u uw verblijfsvergunning heeft géén contact heeft met de familie die…

Lees verder


Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner

Wanneer u Nederlands bent of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (op reguliere gronden) heeft én uw partner of echtgeno(o)t(e) woont in het buitenland is het mogelijk om een aanvraag te doen om uw partner naar Nederland te laten komen. Heeft u een verblijfsvergunning op asielgronden (u heeft een status als vluchteling) dan gelden er andere eisen: Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen. Bent u een EU-burger dan gelden er ook andere eisen, zie onderaan. Er zijn twee belangrijke eisen om een verblijfsvergunning voor uw partner te verkrijgen. Inburgeringsvereiste Uw partner moet – afhankelijk van het land waar hij/zij vandaan komt – een inburgeringsexamen halen. Dat inburgeringsexamen moet worden gemaakt op de Nederlandse ambassade/consulaat in het land van uw partners nationaliteit, of het…

Lees verder


Inburgeringsvereiste: mogelijkheden tot ontheffing

Wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft en u wilt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of naturaliseren, dient u voldoende te zijn ingeburgerd. Dit houdt praktisch gezien in dat u het inburgeringsexamen moet hebben gehaald, tenzij u in Nederland naar school bent geweest of een opleiding heeft gevolgd. De Wet Inburgering is in de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor het van belang is te weten sinds wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning heeft en welke regels dus op u van toepassing zijn. Wanneer u of uw partner naar Nederland wilt komen voor verblijf bij (niet EU) partner, moet u ook een inburgeringsexamen halen. Dat moet bij de ambassade in het land van herkomst, of het land…

Lees verder


Verplichte medewerking aan uitzetting in ruil voor bed, bad en brood

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 26 november 2015 (zie de links hieronder). De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie (Dijkhoff) (VVD) mag de medewerking eisen van een uitgeprocedeerde vreemdeling aan diens uitzetting, in ruil voor onderdak (‘bed, bad, brood’) in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL), tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. De Gemeente Amsterdam mag de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen weigeren en hen doorverwijzen naar een VBL. De ABRvS overweegt dat uit artikel 8 Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) (recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven), noch de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens (EHRM) volgt,…

Lees verder