Toelating tot wettelijke schuldsanering

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, op grond waarvan mensen met een schuldhulpvraag zich eerst bij de gemeente moeten melden voordat ze in aanmerking kunnen komen voor de wettelijke schuldsanering. Sindsdien worden er steeds minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken.

Sinds de invoering van de Wgs zijn gemeenten strenger geworden met het toelaten van mensen tot de schuldhulpverlening. De Nationale Ombudsman heeft veel klachten ontvangen over afwijzingen van gemeenten.

Is uw poging om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering bij de gemeente gestrand? Vaak kan met succes bezwaar worden gemaakt. Onze advocaten kunnen u daarmee helpen. Voor mensen met lage inkomens is financiering door de overheid en de gemeente mogelijk.

Bron: Telegraaf 17 augustus 2016, ‘Gemeente blokkeert weg naar schuldsanering’

 

Bas Vlieger


Comments are closed.