UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET

UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan over de vraag of het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. De Hoge Raad heeft deze vraag met nee beantwoord.

Wat vooraf ging

Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende kind regelingen komen te vervallen. In plaats daarvan is het kindgebonden budget verhoogd door de alleenstaande ouderkop in te voeren.

De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij het berekenen van de kinderalimentatie. Sommige rechters vonden dat het kindgebonden budget helemaal moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie te betalen, anderen hoefden veel minder te betalen dan voorheen.

Andere rechters rekenden het kindgebonden budget niet mee bij de behoefte van het kind.

Hierdoor waren de uitkomsten van de alimentatieberekening van verschillende rechters in dezelfde situaties niet altijd hetzelfde.

Einde rechtsongelijkheid

Doordat zo’n rechtsongelijkheid natuurlijk niet goed is heeft het gerechtshof in Den Haag de Hoge Raad gevraagd over deze kwestie een uitspraak te doen.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het kindgebonden budget niet mag worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Dit betekent niet dat het kindgebonden budget helemaal niet meeweegt bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Het kindgebonden budget dient nog wel te worden meegenomen in de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Recht op meer kinderalimentatie

De uitspraak van de Hoge Raad kan er toe leiden dat de ouder die kinderalimentatie ontvangt recht heeft op meer alimentatie en degene die de kinderalimentatie moet betalen dus meer moet betalen.

Het is niet zo dat door deze uitspraak al bestaande alimentatieregelingen van zelf veranderen.

Als de alimentatiegerechtigde ouder denkt  recht te hebben op een hoger bedrag, dan zal hij of zij zelf actie moeten ondernemen.

 

Vraagt u zich af of deze uitspraak voor u gevolgen zou kunnen hebben dan kunt u langskomen op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur of u kunt een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek met een van onze advocaten.

De volledige tekst van de uitspraak: Hoge Raad, 09-10-2015 ECLI:NL:HR:2015:3011

 

 

Laura Scheffer


Comments are closed.