Nieuws


DNA-onderzoek bij veroordeelden

Afname DNA bij veroordeelden Indien u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf of taakstraf voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis openstaat kan het Openbaar Ministerie op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordelen bevelen dat u DNA moet afstaan ten behoeve van het opnemen in de DNA-databank. Dit geldt als uitgangspunt voor zowel meerderjarige als minderjarige veroordeelden. Bevel afname DNA Als u een bevel tot afname van DNA ontvangt bent u verplicht om DNA af te staan. Op het bevel wordt de datum en tijdstip vermeld waarop u op het politiebureau moet verschijnen. De afname gebeurt over het algemeen door een opsporingsambtenaar die met een wattenstaafje wat wangslijm wegneemt. Bezwaar U kunt geen bezwaar indienen tegen het bevel tot afname van…

Lees verder


Meer bescherming voor slachtoffers van strafbare feiten

Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers Vanaf 16 november 2015 kunnen slachtoffers van strafbare feiten zich rechtstreeks beroepen op de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en bescherming van slachtoffers, Richtlijn 2012/29/EU. In deze richtlijn zijn de minimumnormen voor slachtoffers vastgelegd. De minimum rechten van slachtoffers dienen in alle EU-lidstaten hetzelfde zijn. De doelstelling van de richtlijn is er voor te zorgen dat het slachtoffer passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgt en deel kan nemen aan de strafprocedure. Op 26 juni 2015 heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel over de rechten van slachtoffers in het strafproces naar de Tweede Kamer gezonden….

Lees verder