Category Archives: Voorzieningenrecht


Verplichte medewerking aan uitzetting in ruil voor bed, bad en brood

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 26 november 2015 (zie de links hieronder). De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie (Dijkhoff) (VVD) mag de medewerking eisen van een uitgeprocedeerde vreemdeling aan diens uitzetting, in ruil voor onderdak (‘bed, bad, brood’) in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL), tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. De Gemeente Amsterdam mag de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen weigeren en hen doorverwijzen naar een VBL. De ABRvS overweegt dat uit artikel 8 Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) (recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven), noch de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens (EHRM) volgt,…

Lees verder