Verlaging van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ongedaan maken

Sinds 1 januari 2016 is de kostendelersnorm in de Participatiewet ingevoerd. De toepassing van de kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsnorm wordt verlaagd indien u met andere volwassenen samenwoont die kunnen bijdragen in de woonkosten. Mensen met een AOW-pensioen die onder het sociaal minimum zitten, kunnen een aanvulling op hun pensioen krijgen van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (kortgezegd: AIO-aanvulling). Ook voor deze aanvulling is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld gehuwden, waarvan de partner geen recht heeft op een AIO-aanvulling, slechts recht hebben op de helft van de bijstandsnorm.

De Sociale Verzekeringsbank heeft nu geoordeeld dat deze verlaging niet zonder meer in alle gevallen kan worden toegepast. De Sociale Verzekeringsbank moet namelijk maatwerk leveren en de hoogte van de AIO-aanvulling afstemmen op de financiële situatie van de ontvanger van een AIO-aanvulling. Dat houdt dus in dat de Sociale Verzekeringsbank een hogere AIO-aanvulling kan uitbetalen dan de wet bepaalt wanneer u niet langer de noodzakelijke kosten kunt betalen. Dit geldt volgens de Sociale Verzekeringsbank in de volgende gevallen:

– u woont samen met iemand die zelf geen recht heeft op een AIO-aanvulling en die op grond van (het ontbreken van) een verblijfstitel niet kan of mag werken;

– uw echtgenoot heeft geen recht op een AIO-aanvulling en is gedetineerd is; of

– uw echtgenoot heeft geen recht op een AIO-aanvulling en woont buiten Nederland.

Wanneer een van deze situaties zich voordoet, kan de Sociale Verzekeringsbank aan de hand van uw financiële gegevens beoordelen of u recht hebt op een hogere AIO-aanvulling dan wettelijk is voorgeschreven. Er wordt dan gekeken of u met uw AOW-pensioen en de AIO-aanvulling de noodzakelijke kosten van het bestaan kunt betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de huur of hypotheek, kosten van het gas, water en licht, verzekeringspremies, de kosten eigen bijdrage en eigen risico voor de Zorgverzekeringswet en de kosten voor voeding en persoonlijke verzorging. Wanneer u maandelijks geld tekort komt, kan de AIO-aanvulling worden verhoogd.

Heeft u een AIO-aanvulling die op grond van de kostendelersnorm is verlaagd? Dan kunt u een afspraak maken met een van onze advocaten of langskomen op het inloopspreekuur op maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur om te bespreken of in uw geval mogelijkheden bestaan om uw AIO-aanvulling te laten verhogen.

 

Bas Vlieger


Comments are closed.