Nieuws


Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen in Nederland

Wanneer u een verblijfsvergunning heeft op asielgronden (u bent als vluchteling in Nederland erkend) moet u binnen drie maanden na het krijgen van uw verblijfsvergunning een aanvraag indienen voor uw familie (uw partner of echtgeno(o)t(e), uw kinderen of als u minderjarige bent uw ouders, broers en zussen). Uw partner hoeft geen inburgeringstoets te halen. Ook hoeft u niet aan een inkomensvereiste te voldoen. Bij een aanvraag moet u inleveren: een kopie van paspoort of ID van uw familie een origineel bewijs van de familieband, dus huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de gemeente, familieboekje, etc. Dit originele bewijs zal worden gecontroleerd op echtheid door de IND. Wanneer u op het moment dat u uw verblijfsvergunning heeft géén contact heeft met de familie die…

Lees verder


Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner

Wanneer u Nederlands bent of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (op reguliere gronden) heeft én uw partner of echtgeno(o)t(e) woont in het buitenland is het mogelijk om een aanvraag te doen om uw partner naar Nederland te laten komen. Heeft u een verblijfsvergunning op asielgronden (u heeft een status als vluchteling) dan gelden er andere eisen: Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen. Bent u een EU-burger dan gelden er ook andere eisen, zie onderaan. Er zijn twee belangrijke eisen om een verblijfsvergunning voor uw partner te verkrijgen. Inburgeringsvereiste Uw partner moet – afhankelijk van het land waar hij/zij vandaan komt – een inburgeringsexamen halen. Dat inburgeringsexamen moet worden gemaakt op de Nederlandse ambassade/consulaat in het land van uw partners nationaliteit, of het…

Lees verder


Inburgeringsvereiste: mogelijkheden tot ontheffing

Wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft en u wilt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of naturaliseren, dient u voldoende te zijn ingeburgerd. Dit houdt praktisch gezien in dat u het inburgeringsexamen moet hebben gehaald, tenzij u in Nederland naar school bent geweest of een opleiding heeft gevolgd. De Wet Inburgering is in de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor het van belang is te weten sinds wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning heeft en welke regels dus op u van toepassing zijn. Wanneer u of uw partner naar Nederland wilt komen voor verblijf bij (niet EU) partner, moet u ook een inburgeringsexamen halen. Dat moet bij de ambassade in het land van herkomst, of het land…

Lees verder


Een verstekvonnis: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Heeft u een verstekvonnis ontvangen en bent u het er niet mee eens? Zoek dan zo spoedig mogelijk contact met een advocaat. De termijnen om hier tegenin te gaan zijn kort. Wat is een verstekvonnis? Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waar u niet bij aanwezig was. Meestal is een verstekvonnis een uitspraak waarin staat dat u bent veroordeeld tot het betalen van een bedrag aan de wederpartij. Ter illustratie het volgende voorbeeld: De tandarts heeft u een rekening gestuurd. U heeft deze betaald maar dat is niet verwerkt in de administratie óf u heeft deze niet betaald omdat u de rekening bijvoorbeeld nooit heeft ontvangen. De tandarts stuurt de rekening naar de deurwaarder. Eventueel ontvangt u dan…

Lees verder


Op vakantie naar het buitenland met de kinderen na scheiding

Wanneer u gescheiden bent en na deze scheiding met de minderjarige kinderen op vakantie wilt, zijn er enkele punten waarop u moeten letten. Reisdocumenten Minderjarige kinderen moeten een eigen reisdocument hebben als ze met hun ouders op vakantie naar het buitenland gaan, een ID-kaart of een paspoort. Ben je als gezaghebbende ouders niet meer bij elkaar, dan heb je de toestemming van de andere ouder nodig voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart. Geeft de andere ouder met gezag geen toestemming voor de aanvraag, dan kun je vervangende toestemming vragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Deze plicht geldt bij alle reizen buiten Nederland. Bijschrijving in het paspoort is sinds juni 2012 niet meer mogelijk. Een…

Lees verder


Koop buiten de winkel: wees altijd alert

Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor de koop buiten de verkoopruimte. Een consument heeft meer bescherming bij de koop buiten de winkel dan in de winkel. Dit omdat consumenten vaak bij zulke aankopen niet lang nagedacht hebben over hun aankoop. Bij koop buiten de verkoopruimte moet u denken aan een koop bij u aan de deur of bij u in huis, een koop tijdens verkoopdemonstraties bij u of anderen thuis en koop op straat. Deze regels gelden niet voor aankopen via telefoon of internet. Dat heet namelijk koop op afstand. Bij koop buiten verkoopruimte is het belangrijk dat de verkoper u goed informeert. De verkoper is verplicht om u te informeren over uw bedenktijd en hoeveel het zou…

Lees verder